Subskrypcja: Artykuł | Komentarz | Email

Mechanizmy obronne człowieka a zjadliwość patogenów

Możliwość komentowania Mechanizmy obronne człowieka a zjadliwość patogenów została wyłączona
Mechanizmy obronne człowieka a zjadliwość patogenów Zakaźna ospa wietrzna przebieg choroby oraz okres wylęgania zależą od układu odpornościowego dziecka Kivexa

Kontakt osoby zdrowej z osobą cierpiącą na chorobę zakaźną, może spowodować rozprzestrzenienie szkodliwych drobnoustrojów. Sporo zależy jednak od naturalnych mechanizmów obronnych organizmu, a także od stopnia zjadliwości patogenów.

Podstawowym zadaniem mechanizmów obronnych jest uniemożliwienie wtargnięcia drobnoustrojów oraz ich unieszkodliwienie. Często jednak naturalna odporność może zostać zachwiana na skutek różnych czynników, takich jak np. niektóre leki bądź substancje toksyczne. W takiej sytuacji drobnoustroje mogą praktycznie bez żadnych przeszkód dostać się do organizmu.

Poszczególne patogeny różnią się stopniem zjadliwości, czyli możliwością wywołania i rozwoju danej choroby. Na zjadliwość wpływ ma kilka elementów. Pierwszym z nich są adhezyny, które umożliwiają przyłączenie patogenów do tkanek czy komórek człowieka. Dzięki temu drobnoustroje mogą zasiedlić organizm. Drobnoustroje posiadają także otoczki, które spowalniają albo nawet całkowicie hamują proces fagocytozy, przez co patogen nie zostaje zniszczony. Ponadto występują również egzoenzymy, które mają możliwość uszkodzenia komórki organizmu. Wyróżnia się także endotoksyny oraz egzotoksyny, które stanowią ostatni element, określający zjadliwość patogenów.

HEMOFER Prolongatum ulotka