Subskrypcja: Artykuł | Komentarz | Email

Co wywołuje choroby zakaźne?

Co wywołuje choroby zakaźne? Adjupanrix augmentin tabletki powlekane

Specyfika chorób zakaźnych polega na tym, że do zarażenia może dojść przez bezpośredni lub seksualny kontakt z osobą chorą, podczas kaszlu bądź kichania, czyli drogą kropelkową. Niekiedy nośnikami mogą być niektóre zwierzęta, np. owady.

Za powstanie chorób zakaźnych odpowiadają chorobotwórcze drobnoustroje, takie jak bakterie, grzyby, wirusy. Równie niebezpieczne jest zatrucie jadem kiełbasianym bądź pasożytami.

Drobnoustroje można podzielić na kilka kategorii. Pierwsze bytują w organizmie ludzkim, nie wyrządzając przy tym żadnej szkody. Często wchodzą przy tym w skład prawidłowej, naturalnej mikroflory organizmu. Tego typu drobnoustroje nazywane są komensalnymi. Poza nimi znane są także drobnoustroje oportunistyczne. Ich cechą charakterystyczną jest występowanie zarówno w organizmie ludzkim, jak i w środowisku zewnętrznym. Zazwyczaj nie przyczyniają się do powstania szkody. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy gospodarz ma osłabiony układ immunologiczny. Przeciwieństwem są drobnoustroje, które niszczą organizm przez np. uszkodzenie komórek bądź tkanek lub produkując toksyny. Ostatnią grupę stanowią drobnoustroje, którymi można się zarazić poprzez kontakt z niektórymi zwierzętami. Wówczas w organizmie człowieka może się rozwinąć choroba odzwierzęca.

duac żel